Privacy Policy

Privacy policy

Wij respecteren uw privacy en verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

 

 1. Bedrijfsgegevens

 

Naam bedrijf: DermaCenter

Website: http://www.dermacenter.nl/

Inschrijfnummer KvK: 55097081

BTW-nummer: NL125416271B01

 

 1. E-mailadres

 

Bij het verzamelen van uw e-mailadres voor redenen anders dan in het kader van een gesloten overeenkomst, wordt dit niet gebruikt voor het overbrengen van ongevraagde communicatie wanneer u daarvoor geen toestemming heeft verleend.

 

 1. Postadres

 Wij gebruiken uw postadres alleen voor het verzenden van informatie die u hebt aangevraagd.

 

 1. Telefoonnummer

Wij gebruiken uw telefoonnummer niet voor commerciële doeleinden.

 

 1. Overige persoonsgegevens

Overige persoonsgegevens verwerken wij alleen (door middel van cookies, het uitlezen van randapparatuur of anderszins) indien:

 

 1. de gegevensverwerking noodzakelijk is voor:

   

 1. de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst;
 2. de goede invulling van een publiekrechtelijke taak;
 3. de behartiging van ons gerechtvaardigd belang (tenzij uw belang of fundamentele rechten en vrijheden boven dit belang prevaleren), of;
 4. u toestemming heeft gegeven voor de verwerking bij het verzamelen hiervan.

 

Wij bewaren uw gegevens in ieder geval niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld.

 

 1. Bijzondere persoonsgegevens

De verzamelde informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties

 

 1. Veiligheid overdragen en ontvangen van gegevens

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site;

 

 1. Veiligheid opslag van gegevens

Veiligheidscriteria

Op de pagina waar u persoonsgegevens verstrekt wordt gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding.